Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị 25 FDI

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Hội nghị tổng kết 25 năm đầu tư nước ngoài sẽ được tổ chức vào ngày 27/3 tới, tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại của đầu tư nước ngoài; trên cơ sở đó xác định những định hướng, giải pháp cho giai đoạn tới.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và sự tham gia của Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KCN, KKT, Trung tâm XTĐT của các địa phương; một số tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Các cơ quan nghiên cứu; Một số chuyên gia, nhà khoa học.

Nội dung chính được bàn bạc tại Hội nghị bao gồm: (1) Đánh giá về vai trò của FDI; (2) Đánh giá những hạn chế của FDI; (3) Định hướng, kiến nghị giải pháp thu hút ĐTNN trong thời gian tới. Trong đó, phần 3 được tập hợp nhấn mạnh bàn bạc các vấn đề cụ thể là:

- Định hướng cụ thể thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn hợp với quy hoạch. Nêu rõ tính khả thi, khả năng thu nạp nguồn vốn của ngành/ lĩnh vực, địa bàn và kiến nghị giải pháp cụ thể.

- Nhóm giải pháp về công tác quản lý nhà nước về ĐTNN để nâng cao hiệu quả nguồn vốn: kiến nghị về mức độ phân cấp đầu tư như thế nào nhằm vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước, vừa đảm bảo tính tự chủ của địa phương; về quy trình, thủ tục thẩm tra cấp GCNĐT; quản lý hoạt động XTĐT; tăng cường hậu kiểm…

- Nhóm giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư:

+ Kiến nghị chính sách ưu đãi đầu tư: xây dựng bộ tiêu chí làm cơ sở xem xét quyết định ưu đãi; cơ chế ưu đãi bổ sung đối với các dự án có quy mô lớn hoặc có tác động lớn đến kinh tế xã hội…

+ Giải pháp cụ thể cải thiện những bất cập về lao động, môi trường, đất đai, khoa học công nghệ, quy hoạch…

+ Giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.

 

Theo bẩm tổng hợp từ các địa phương về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, tính từ 1/1/2012 đến 31/12/2012, cả nước đã có 1.287 dự ánFDImới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 8,6 tỷ USD, bằng 71,2% so với năm 2011. Trong năm 2012 có 550 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,7 tỷ USD, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2011. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 16,3 tỷ USD, tăng 4,7% so với năm 2011.

Các bài liên quan:

chuyen pha do cong trinh

chuyên phá dỡ công trình

Tin thời sự

 

Trí An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét