Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Nhắn tin và Hồi âm

Báo Quân đội nhân dân đã nhận được Công văn số 499/BCH-TC ngày 27-2-2013 của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum do Đại tá Võ Thanh Chín, Chỉ huy trưởng trả lời đơn của đồng chí Tô Quang Đạo (nguyên Đội trưởng Đội Công tác 329, xã Đắk Xú, Ngọc Hồi, Kon Tum) về việc hưởng phụ cấp đặc biệt như sau:

 

1. Căn cứ vào Công văn 3277/BNV-TC ngày 28-8-2006 của Bộ Nội vụ thì chỉ có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 679 (Đắk Xú) là được hưởng phụ cấp đặc biệt mức 50%, còn các đối tượng khác công tác tại xã Đắk Xú không được hưởng. Như vậy, Đội công tác 329 mặc dù có công tác trên địa bàn nhưng vẫn không được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 5-1-2005.

Căn cứ vào Công văn số 1177/CTC-CĐCS ngày 4-7-2007 của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng về việc phụ cấp đặc biệt đối với Đội công tác 329 thì ngày 5-1-2007, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng có tờ trình số 31/CTC-CĐCS báo cáo Bộ Quốc phòng và được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đồng ý. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng có Công văn số 136/CTC-CĐCS ngày 22-1-2007 hướng dẫn vận dụng chế độ phụ cấp đặc biệt đối với một số đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ hoặc đến công tác ở địa bàn (xã) chỉ có đồn biên phòng được hưởng phụ cấp đặc biệt và vận dụng này thống nhất thực hiện tháng 1-2007 theo đúng phê duyệt của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ban Tài chính đã tiến hành chi trả phụ cấp đặc biệt cho đồng chí Tô Quang Đạo từ ngày 1-1-2007. Còn thời gian 5 tháng trước ngày 1-1-2007 (tính từ ngày 28-8-2006 khi có Công văn số 3277/BNV-TL), Ban Tài chính không chi trả là đúng hướng dẫn.

2. Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Mục 2 Thông tư số 09/2005/TT-BNV, ngày 5-1-2005 của Bộ Nội vụ nêu rõ: “Phụ cấp đặc biệt chi trả cho những tháng thực sự công tác trên địa bàn, khi rời khỏi địa bàn từ 1 tháng trở lên… thì không được hưởng”.

Phần 1 Hướng dẫn số 136/CTC-CĐCS ngày 22-1-2007 của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng nêu rõ: “Phụ cấp đặc biệt chỉ trả cho những đối tượng trong biên chế phải làm nhiệm vụ thường xuyên tại địa bàn (xã) có đồn biên phòng được áp dụng phụ cấp đặc biệt, khi rời khỏi địa bàn từ một tháng trở lên (trừ đi phép) thì không được hưởng”. Đồng chí Đạo thời gian nghỉ chuẩn bị hưu là 12 tháng theo Quyết định số 17/QĐX-BQP ngày 2-4-2010 của Bộ Quốc phòng (kể từ ngày 1-5-2010 đến 30-4-2011). Từ ngày 1-5-2010 rời khỏi địa bàn ở tại số nhà 29 Lê Hồng Phong, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Do vậy, thời gian nghỉ chuẩn bị hưu là 12 tháng, đồng chí Đạo không được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt là hoàn toàn đúng với quy định của các văn bản của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng.

QĐND

Các bài liên quan:

http://phadocongtrinh.co/chuyen-pha-do-cong-trinh-xay-dung/a201482.html

http://phadocongtrinh.co/chuyen-mua-phe-lieu-sat-dong-nhom/a149348.html

Tin thời sự

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét