Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Hiến pháp phải thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân

Sáng 13-3, Hội nghị ĐBQH chuyên trách trao đổi, cho quan điểm về một số vấn đề lớn của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sau hai tháng rưỡi đưa ra lấy quan điểm quần chúng. Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách trao đổi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ảnh: TTXVN.

 

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách trao đổi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ảnh: TTXVN.

ít một số vấn đề cần trao đổi về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ nhiệm Ủy ban luật pháp Phan Trung Lý, Trưởng Ban Biên tập, cho biết: Tổng hợp bước đầu, Ban Biên tập nhận thấy, phần nhiều quan điểm đóng góp đều tán đồng với những nội dung chính của dự thảo.

Có quan điểm yêu cầu làm rõ quần chúng thực hành quyền lực quốc gia bằng các hình thức dân chủ trực tiếp bằng cách nào, duyệt cơ quan quốc gia khác là cơ quan nào.

Ban Biên tập cho rằng, cứ Cương lĩnh, việc sửa đổi Hiến pháp phải trình diễn.# dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện của quần chúng; đảm bảo tuốt tuột quyền lực thuộc về quần chúng.

quần chúng thực hành quyền dân chủ trực tiếp như quyền bầu cử, ứng cử, quyền trưng cầu ý dân, quyền bãi miễn đại biểu và thực hành quyền dân chủ đại diện duyệt Quốc hội, HĐND và các cơ quan khác của quốc gia, của cả hệ thống chính trị…

Quyền dùng đất là quyền tài sản

thời kì qua, có quan điểm yêu cầu quy định chế độ sở hữu tư nhân hoặc đa sở hữu về đất đai. Ban Biên tập cho rằng, ý kiến hợp nhất, xuyên suốt từ Hiến pháp 1980 cho đến nay là “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”.

Đây là quy định nhằm đảm bảo phát huy quyền làm chủ của quần chúng với đất đai, nguồn tư liệu sinh sản quan yếu và cương vực linh nghiệm của nhà nước, hoàn toàn thích hợp với thực tế quản lý đất đai của Việt Nam. Điểm mới trong lần sửa đổi này là việc hiến định nguyên tắc “quyền dùng đất là quyền tài sản được luật pháp bảo hộ”.

Điều này vừa trình diễn.# thái độ quý trọng, bảo vệ của quốc gia đối với quyền căn bản của công dân, vừa tạo cơ sở pháp lý chắc chắn để tiếp kiến phòng, chống và xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm trong thực hành luật pháp về đất đai.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Đinh Xuân Thảo kiến nghị, phải coi quyền dùng đất là quyền tài sản, từ đó nên sửa quy định thu hồi đất bằng việc trưng mua quyền dùng đất.

Làm rõ hơn quyền của chủ toạ nước

Dự thảo tiếp kiến giữ quy định của Hiến pháp 1992 về vị trí, vai trò của chủ toạ nước là người đứng đầu quốc gia, thay mặt quốc gia về đối nội, đối ngoại.

Dự thảo xếp đặt, bổ sung để làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của chủ toạ nước trong mối quan hệ với cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. phần nhiều quan điểm trao đổi vừa qua đều tán đồng với những sửa đổi, bổ sung này.

Tuy nhiên, có quan điểm yêu cầu làm rõ hơn vai trò của chủ toạ nước trong việc thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Có quan điểm yêu cầu quy định chủ toạ nước là người đứng đầu quốc gia, song song là Tổng bí thơ; có quan điểm yêu cầu nghiên cứu thay thể chế chủ toạ nước bằng thể chế Tổng thống do dân bầu trực tiếp theo nhiệm kỳ.

Ban Biên tập cho biết, quy định như trong dự thảo là thích hợp với thực chất và mô hình tổng thể của bộ máy quốc gia và hệ thống chính trị của nước ta do Đảng lãnh đạo, nhằm đảm bảo thực hành nguyên tắc tuốt tuột quyền lực quốc gia thuộc về quần chúng, QH là cơ quan đại biểu cao nhất của quần chúng, cơ quan quyền lực quốc gia cao nhất.

Đề xuất cơ quan chống tham nhũng độc lập

hồ hết quan điểm tán đồng bổ sung 3 thể chế hiến định độc lập (Hội đồng Hiến pháp, Kiểm toán quốc gia, Hội đồng bầu cử nhà nước). Có một số quan điểm yêu cầu đổi thay Hội đồng Hiến pháp bằng Tòa án Hiến pháp, có quyền phán quyết đối với những hành vi vi phạm Hiến pháp.

Ban Biên tập cho rằng, cùng với việc tiếp kiến phát huy hiệu quả của cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành, việc bổ sung thể chế Hội đồng bảo hiến là rất cấp thiết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Trần Đình Nhã góp ý, Hội đồng Hiến pháp cần thực hành vai trò giám sát cả hoạt động lập pháp. Lần này, QH dám đặt mình dưới sự kiểm soát và có thể bị thổi còi khi các đạo luật của QH ban hành vi phạm hiến pháp.

Nhưng nếu Hội đồng Hiến pháp chỉ có quyền kiến nghị như một ủy ban của QH thì không hiệu quả. Hội đồng đó phải có thẩm quyền đình chỉ các văn bản trái hiến pháp, trái luật, có cơ chế xử lý, buộc QH và các cơ quan ban hành phải xem lại các dự luật, văn bản đã ban hành.

ngoại giả, ông Nhã kiến nghị quy định trong Hiến pháp mô hình cơ quan chống tham nhũng độc lập, có thể là Ủy ban chống tham nhũng.

Ủy ban này làm nhiệm vụ mà các cơ quan khác không làm hoặc chẳng thể làm được: thẩm tra, giám sát thực hành Luật Phòng, chống tham nhũng; giải quyết các vụ án tham nhũng lớn quy hàng quan chức cấp cao, tham nhũng có nhân tố nước ngoài...

Nguyễn Minh Tuấn

Các bài liên quan:

chuyên phá dỡ công trình

thu mua phe lieu nhom nhua

Tin thời sự

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét