Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Xem xét việc chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Tại phiên họp thứ 16 diễn ra từ 18 - 22/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc duyệt y.

Một phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức - Ảnh: CTVQua hai lần bàn luận, quy trình để thực hiện việc này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại phiên họp tháng 1/2013 . Tuy nhiên, một số nội dung tại quy trình này vẫn được yêu cầu bộc lộ đơn giản hơn, tránh phức tạp quá khó thực hiện.

Lần trước hết được tiến hành tại Quốc hội, lấy phiếu tín nhiệm là công việc được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiều lần nhấn mạnh cần phải được chuẩn bị thật chu đáo. Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm người tín nhiệm thấp, theo Chủ tịch nếu kịp về quy trình thì có thể tiến hành ngay kỳ họp đó, còn nếu không kịp thì chậm nhất là tiến hành ở kỳ họp tiếp theo.

Bên cạnh nội dung trên, việc chuẩn bị các nội dung khác cho kỳ họp Quốc hội thứ 5 cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Đáng chú ý, tại phiên họp này, nhiều dự án luật mới, trong đó có hai luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xem xét với kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Các luật khác cũng được cho ý kiến lần đầu gồm: Luật thực hành hà tằn hà tiện, chống hoang toàng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật tiếp công dân.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối cũng sẽ được duyệt y tại phiên họp này.

Trọn ngày thứ Sáu (22/3), sẽ được dành để chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Chánh án Tòa án dân chúng Tối cao.

Các bài liên quan:

chuyên phá dỡ công trình

thu mua phe lieu nhom nhua

Tin thời sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét