Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp

Nhiều ý kiến cho rằng, Luật Đất đai sửa đổi phải chờ Hiến pháp sửa đổi xong thì vấn đề đất đai mới thống nhất với Hiến pháp. Về vấn đề này, PV báo PL&XH có cuộc trao đổi với GS. Nguyễn Lang, Ủy viên Hội đồng Kinh tế, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam…

GS. Nguyễn Lang cho rằng, Hiến pháp chưa đặt vấn đề Nhà nước thu hồi đất thì Luật Đất đai sửa đổi đã “mở” ra vấn đề này. Như vậy là đã mở rộng quyền hạn trong khi Hiến pháp mới chỉ cho phép trưng mua, trưng dụng. Tôi cho rằng, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi phải điều chỉnh lại, phải chờ Hiến pháp sửa đổi quy định rõ ràng.

PV: Quan điểm cụ thể của ông về vấn đề nêu trên?

GS. Nguyễn Lang:Hiến pháp không đặt vấn đề Nhà nước thu hồi đất thì Luật Đất đai lại “mở” ra vấn đề thu hồi đất. Chính vì Nhà nước đứng ra thu hồi đất mà thu hồi đất của người dân để giao cho các nhà đầu tư thì như vậy động tác đó phục vụ lợi ích của ai? Đấy là một vấn đề phải làm rõ! Thế mà Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này lại nặng về vấn đề thu hồi đất. Như vậy đã mở rộng quyền hạn trong khi Hiến pháp chỉ cho phép trưng mua, trưng dụng thôi.

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng, Hiến pháp sửa đổi nên bỏ khoản Nhà nước thu hồi. Nếu như vậy, Luật Đất đai phải điều chỉnh lại. Trong thời gian vừa qua, Luật Đất đai 2003 đã vi phạm Hiến pháp rồi. Bây giờ phải chờ Hiến pháp mới nói rõ ràng như thế nào thì Luật Đất đai sửa đổi phải thực hiện theo thế chứ không trái với Hiến pháp được. Hiện nay giữa Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật Đất đai sửa đổi cũng có cái trái. Tôi cũng cho rằng, không thể cùng một lúc Quốc hội vừa thảo luận sửa đổi Hiến pháp, vừa thảo luận Luật Đất đai sửa đổi. Do vậy, nên đợi Quốc hội quyết định Hiến pháp rồi thì mới đến việc thảo luận Luật Đất đai sửa đổi?

PV: Ông đánh giá như thế nào về vấn đề định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi?

GS. Nguyễn Lang:Việc tính giá đất hiện nay còn có điểm chưa phù hợp. Thứ nhất, giá đất, giá cả nói chung phụ thuộc vào quy luật của giá trị chứ không phải phụ thuộc vào thu hoạch nó. Thế mà bây giờ giá đất lại tính phụ thuộc vào thu hoạch đất đó. Tôi cho rằng, nếu căn cứ vào giá trị đất đem lại cho người nông dân để tính giá đất là một cái phi lý, hoàn toàn không căn cứ vào quy luật khách quan và quy luật giá trị.

Người dân sống bằng thu hoạch trên đất từ đời ông cha đến đời con. Bây giờ tính giá thu hoạch, đền bù cho người dân sống trong một thế hệ, hai thế hệ không, hay cuối cùng chỉ sống được trong mấy năm thôi? Chỗ đó dẫn người dân đến sự thiệt thòi.

Giá đất phụ thuộc vào đặc điểm của đất đó, chứ không phụ thuộc vào cơ quan hành chính quản lý. Thế thì bây giờ mảnh đất ruộng liền kề thuộc phạm vi của hai tỉnh thì mỗi một tỉnh lại quy định một mức giá đất khác nhau. Cái đó là không hợp lý! Vậy mà lại cho phép các tỉnh quy định mức giá đất.
PV: Theo ông, MTTQ đã và cần đóng vai trò gì trong vấn đề này?

GS. Nguyễn Lang: Hiện giờ MTTQ có thực hiện giám sát nhưng thực hiện giám sát một cách rất hạn chế. Thí dụ, MTTQ chỉ giám sát việc thực hiện Luật Đất đai có đúng quy định không, chứ không được quyền giám sát cơ quan quản lý đất đai làm đúng hay sai, thành ra đến khi phát hiện cơ quan làm sai thì cũng không có ai xử lý. Cho nên chức năng giám sát của MTTQ bị hạn chế. Sắp tới sẽ ban hành các văn bản của Đảng, Quốc hội về quyền giám sát và phản biện xã hội của MTTQ thì lúc đó triển khai sẽ khác đi.

PV: Xin cảm ơn ông!
 

Q.Minh-H.Vũ

Các bài liên quan:

pha do cong trinh

thu mua phe lieu sat

Tin thời sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét