Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Bộ Quốc phòng: Năm 2013, hỗ trợ kinh phí xây 100 nhà đồng đội

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa ký văn bản số 339/CT-DV gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Ngày vì người nghèo" trong quân đội năm 2013.

QĐND-Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa ký văn bản số 339/CT-DV gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Ngày vì người nghèo" trong quân đội năm 2013.

Văn bản của TCCT xác định 7 nội dung, yêu cầu cụ thể để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được giá trị nhân văn cao đẹp của CVĐ. Theo đó, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng trong đơn vị; cấp ủy, chỉ huy các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành địa phương nơi đóng quân tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" để giúp đỡ địa phương nghèo, người nghèo, gia đình chính sách neo đơn, người già cô đơn không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, con bị tật nguyền và hỗ trợ xây nhà đồng đội tặng các trường hợp có khó khăn đặc biệt về nhà ở.

Năm 2013, Ban Thường trực CVĐ "Ngày vì người nghèo" Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí để các đơn vị triển khai xây dựng 100 nhà đồng đội tặng những đối tượng thực sự khó khăn về nơi ở trong quân đội. Theo đó, TCCT yêu cầu các đơn vị rà soát các đối tượng; lập danh sách báo cáo về Bộ Quốc phòng trước ngày 15-4-2013. Các đơn vị cũng tiến hành rà soát, lập danh sách quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn báo cáo Ban Thường trực CVĐ "Ngày vì người nghèo" Bộ Quốc phòng xem xét, hỗ trợ. Danh sách nộp về Ban Thường trực CVĐ trước ngày 30-7-2013.

Cùng với những nội dung trên, văn bản của TCCT cũng hướng dẫn và thống nhất để các đơn vị triển khai mức ủng hộ tối thiểu đối với từng đối tượng trong đơn vị; công tác quản lý, sử dụng; thủ tục thanh, quyết toán; công tác sơ kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện CVĐ "Ngày vì người nghèo" trong quân đội.

Lê Long Khánh

Các bài liên quan:

chuyên phá dỡ công trình

pha do cong trinh

Tin thời sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét