Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Tập hợp đầy đủ và khách quan ý kiến của nhân dân

Chiều 12/3, Đoàn công tác Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm đoàn trưởng đã về thẩm tra công tác tổ chức lấy quan điểm quần chúng về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẩm tra tình hình lấy quan điểm sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan điểm quần chúng đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một kênh rất quan yếu cần phải được phát huy tối đa. Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, trận mạc và các tổ chức đoàn thể quần chúng. # tỉnh Bình Dương đã nâng cao nghĩa vụ trong việc tổ chức tốt việc lấy quan điểm đóng góp của quần chúng.
Tỉnh đã khai triển trang nghiêm, bài bản, kịp thời; làm tốt công tác tuyên truyền; có nhiều hình thức lấy quan điểm và những cách làm hay, thích hợp với từng địa bàn dân cư, từng đối tượng. mặc dầu thời kì ngắn, bận rộn tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân, nhưng tỉnh đã có rứa lớn và đạt được những kết quả tương đối căn bản, rõ nét, bảo đảm tiến độ Trung ương đề ra.
Phó Thủ tướng đề nghị, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp thụ các quan điểm đàm đạo của các thành viên trong đoàn về các tồn tại để tiếp kiến làm có cách làm hiệu quả việc lấy quan điểm của quần chúng trong thời kì tới. Trước mắt, tỉnh hội tụ hoàn tất bản ít tổng hợp đúng vận hạn và phải đầy đủ nội dung theo các chỉ dẫn, chân thực quan điểm của quần chúng kể cả những quan điểm khác hoặc trái chiều liên tưởng đến những vấn đề liên tưởng. ít phải phản chiếu được nội dung nào dân đóng góp, mong muốn nhiều nhất và cần đưa ra những nhận định, đánh giá làm toát lên được ý kiến, tỷ lệ ủng hộ hay không ủng hộ của quần chúng đối với mỗi chương, điều, khoản.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thời kì tới, tỉnh phải đặc biệt quan hoài tới công tác tuyên truyền về bản Dự thảo tới người dân, bởi bên cạnh việc thu được quan điểm đóng góp, một đề nghị rất quan yếu nữa là giúp người dân hiểu nhiều hơn về Hiến pháp, nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò, lợi quyền, trách nhiệm của người dân được Hiến pháp quy định. Tỉnh phải hội tụ đầy đủ, khách quan, chân thực mọi quan điểm đóng góp của quần chúng, không ngại những vấn đề lớn, quan yếu, đụng chạm, mẫn cảm và cần tranh thủ thêm quan điểm của các nhà chuyên môn, nhà khoa học, nhà quản lý... Tỉnh phải đổi mới cách làm để vận động mạnh mẽ quần chúng góp ý cho Dự thảo, phải tạo môi trường thọ hoạt chính trị "Dân chủ, cởi mở, tình thật và thích hợp”...
Tính đến ngày 8/3, theo ít ban sơ, tỉnh Bình Dương đã tổ chức được 1.152 hội nghị, cuộc họp lấy quan điểm về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với 95.421 người tham dự, trong đó 7/7 huyện thị xã, tỉnh thành và 33/45 đơn vị cấp tỉnh hoàn tất việc lấy quan điểm và đã ít sơ bộ về tỉnh tổng hợp. Các cấp đã có 1.241 quan điểm có nội dung đóng góp, sửa đổi, bổ sung vào bố cục, kỹ thuật lập hiến, lời nói đầu, tuốt luốt 11 Chương với 116/124 Điều; trong đó có 23 quan điểm góp ý chung về bố cục và về kỹ thuật lập hiến; 31 quan điểm góp ý vào Lời nói đầu; 228 quan điểm góp ý vào Chương I; 488 góp ý vào Chương II; 147 quan điểm góp vào chương III; 58 quan điểm góp vào Chương IV; 42 quan điểm góp vào Chương V.
Bình Dương cũng nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình khai triển thực hành lấy quan điểm quần chúng về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó có ít tổng hợp quan điểm đóng góp.
hiện thời, Ủy ban dự thảo có chỉ dẫn 239 với 1 số điểm khác so với chỉ dẫn của Chính phủ trước đó, nên các cấp phải làm lại, mất nhiều thời kì, ảnh hưởng đến tiến độ ít tổng hợp. Tỉnh sẽ tiếp kiến tăng cường công tác thông báo tuyên truyền, khai triển tiến hành lấy quan điểm trực tiếp đến từng hộ gia đình với hơn 265 ngàn hộ; tương trợ Liên đoàn cần lao tỉnh tổ chức lấy quan điểm trong đối tượng công nhân. song song tổ chức hội nghị cấp tỉnh lấy quan điểm các chuyên gia luật pháp, thành viên thuộc đoàn luật sự tỉnh, cán bộ tư pháp nghỉ hưu và các doanh nghiệp./.
Quách Lắm (TTXVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét