Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật cư trú

tiếp kiến phiên họp toàn thể lần thứ 9 Ủy ban luật pháp của Quốc hội, chiều 12/3, Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trú ngụ đã được kiểm tra.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN)

Theo Tờ trình của Chính phủ, nội dung căn bản của án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trú ngụ bổ sung các quy định về hành vi bị ngăn cấm; điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh thành trực thuộc Trung ương; về đổi thay nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp; về đăng ký tạm cư; về tạm cư và thông tin tạm cư.
Về điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh thành trực thuộc Trung ương, dự án luật bổ sung quy định tăng thời kì tạm cư từ 1 lên 2 năm và quy định Hội đồng tỉnh thành quy định đảm bảo điều kiện về diện tích chỗ ở bình quân đối với các trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ tại tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Nơi yêu cầu đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm cư...
Dự án luật cũng sửa đổi bổ sung nội dung về đăng ký tạm cư theo hướng quy định sổ tạm cư được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân chủ nghĩa đã đăng ký tạm cư, có giá trị xác định nơi tạm cư của công dân và có vận hạn 12 tháng. Trước khi hết vận hạn tạm cư 15 ngày, công dân đến cư quan công an đã cấp sổ tạm cư để làm thủ tục gia hạn, thay cho quy định tại Luật trú ngụ hiện hành quy định sổ tạm cư không xác định vận hạn.
phần nhiều các đại biểu tán đồng với Tờ trình của Chính phủ về sự cấp thiết ban hành dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trú ngụ là nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện tiện lợi hơn nữa cho công dân trong trú ngụ, đảm bảo hài hòa quyền, lợi. hợp pháp của mọi cá nhân chủ nghĩa, tổ chức; song song tăng cường công tác quản lý quốc gia, góp phần giữ vững an ninh nhà nước, đảm bảo thứ tự, an toàn từng lớp trong tình hình mới.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng Luật trú ngụ là đạo luật quan yếu, bởi vậy quy định dự án Luật cần tạo điều kiện tiện lợi hơn cho công dân trong trú ngụ, đảm bảo quyền, lợi. hợp pháp công dân, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký, quản lý trú ngụ trong tuổi hiện thời.
Một số đại biểu cho rằng những quy định tại dự án luật mới chỉ tạo tiện lợi cho quốc gia nhiều hơn khi các điều siết chặt quy định thường trú; nhiều quy định còn chưa hợp lý, mâu thuẫn với quy định công dân được quyền tự do trú ngụ, không đúng với ý thức Hiến pháp về đảm bảo quyền con người và quyền công dân...
Các đại biểu yêu cầu ban soạn thảo cần cân nhắc, nghiên cứu quy định của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trú ngụ đảm bảo tính pháp lý, thích hợp với các luật hiện hành; tạo điều kiện cho việc quản lý quốc gia về trú ngụ hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo quyền tự do trú ngụ của công dân.../.
(TTXVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét