Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc tại Quảng Bình

Phó Thủ tướng làm việc về tình hình sắp xếp nông - lâm trường quốc doanh và xây dựng nông thôn mới.

Sáng nay (16/3), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về tình hình sắp xếp nông - lâm trường quốc doanh và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình có 4 nông lâm trường thực hiện sắp xếp lại, đến nay cơ bản đã tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng thành viên. Mô hình hoạt động của các Công ty tinh gọn, phù hợp, cơ cấu lại ngành nghề để tập trung phát triển sản xuất.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý, tỉnh Quảng Bình cần nghiên cứu về các mô hình sản xuất kinh doanh nghề rừng phù hợp, trên cơ sở phân ra từng loại rừng để nghiên cứu chế độ chính sách nhằm thu hút người dân sống gần rừng cùng tham gia bảo vệ.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 1.230 tỷ đồng triển khai xây dựng 149 công trình giao thông nông thôn; cải tạo, nâng cấp nhiều công trình thủy lợi, nước sạch; sửa chữa, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, tỉnh Quảng Bình cần rà soát quy hoạch để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; huy động tốt hơn các nguồn lực xã hội để xây dựng chương trình nông thôn mới có hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Các chỉ tiêu của tỉnh so với chỉ tiêu chung của cả nước về cơ bản là cao hơn rất nhiều, ví dụ như thu ngân sách hoàn thành được kế hoạch, thể hiện sự khởi sắc hứa hẹn trong tương lai sự phát triển của tỉnh. Hệ thống chính trị đã có những đổi mới và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ từ trên xuống dưới. Đây là điều kiện rất tốt để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Các bài liên quan:

http://phadocongtrinh.co/chuyen-pha-do-cong-trinh-xay-dung/a201482.html

Tin thời sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét