Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Hà Nội: Cấp dưới vi phạm, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo các sở ngành, quận huyện thực hiện “năm kỷ cương hành chính - 2013”. Ông Thảo nêu rõ, người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm kỷ luật của cấp dưới.

Để thực hiện “năm kỷ cương hành chính - 2013”, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và quận huyện phải phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, bộ phận...; Giảm số lượng các cuộc họp, tổ chức lồng ghép nhiều nội dung trong cùng một cuộc họp cùng thành phần dự họp; Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố về chất lượng và thời hạn các nhiệm vụ theo chỉ đạo của chủ tịch và phó chủ tịch thành phố; Chịu trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp dưới trực tiếp.


Hà Nội xác định 2013 là "năm kỷ cương hành chính"

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, cần nâng cao nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của cơ quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Từng cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng tham mưu, đề xuất trong lĩnh vực công việc được giao. Trường hợp tham mưu, đề xuất không hết trách nhiệm, trái quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm công vụ. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý theo quy định của pháp luật; quy định về bồi thường trách nhiệm nhà nước và quy định pháp luật có liên quan.

Để tăng cường kỷ cương hành chính, UBND thành phố thành lập Bộ phận Thường trực thanh tra, kiểm tra công vụ, hoạt động thường xuyên theo chương trình, kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất theo phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Bộ phận trên do Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp chỉ đạo, một phó chủ tịch Sở này làm nhiệm vụ chuyên trách. Thành viên trong Bộ phận Thường trực Thanh tra gồm có một số cán bộ thuộc Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố.

Ngoài ra, Giám đốc Sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện thị xã trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ tại đơn vị, địa phương mình.

Trúc Linh

 

Nguồn: dantri.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét