Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Tiếp nhận ý kiến đóng góp sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(HQ Online)- Ngày 18-12, tại TP.HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Phùng Quang Hiển chủ trì hội thảo sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lí...

Các đại biểu thảo luận, góp ý cho dự án sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: T.H

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Phùng Quang Hiển cho biết, Luật THTKCLP đã được thi hành gần 7 năm, hội thảo này tập trung thảo luận những tồn tại của Luật THTKCLP để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng thời thảo luận góp ý sửa đổi Luật THTKCLP để trình Quốc hội trong kì họp tới.

Trước khi các đại biểu thảo luận, góp ý, đại diện Bộ Tài chính đã báo cáo tóm tắt dự án sửa đổi Luật THTKCLP. Theo Bộ Tài chính, sửa đổi Luật THTKCLP nhằm đồng bộ với Luật Phòng chống tham nhũng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật hiện hành. Đặc biệt là gia tăng các cơ chế, biện pháp thực hành tiết kiệm, chế tài xử lí các hành vi gây lãng phí đang là vấn nạn hiện nay.

Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

 
Chỉ tính riêng năm 2012, khi thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, bộ Tài chính có văn bản đề nghị các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thực hiện đăng kí mức tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tính đến tháng 5-2012, có 83 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và 4 ngân hàng đăng kí tiết kiệm với số tiền 13.242 tỉ đồng, trong đó có hơn 3.000 tỉ đồng là tiết kiệm chi phí quản lý, số còn lại tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu.
  

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận 7 chuyên đề liên quan đến các nội dung: sự cần thiết, nguyên tắc ban hành Luật THTKCLP (sửa đổi); phạm vi và đối tượng áp dụng của luật; quy định về THTKCLP trong các lĩnh vực: định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; THTKCLP trong quản lí sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước của cơ quan, tổ chức; trong quản lí sử dụng vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng; quản lí sử dụng tài nguyên thiên nhiên; quản lí, sử dụng lao động và thời gian lao động…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Dũng Sỹ, Vụ Pháp luật- Văn phòng Chính phủ cho rằng, trong hệ thống pháp luật hiện hành của Nhà nước ta có rất nhiều đạo luật quy định, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chi tiêu, sử dụng tiền, tài sản cũng như các quy định về thực hành tiếp kiệm, chống tham ô, lãng phí… Luật THTKCLP là một đạo luật đặc biệt, quy định điều chỉnh những vấn đến đan xen giữa trách nhiệm pháp lí với trách nhiệm xã hội, giữa quyền và nghĩa vụ pháp lí của các chủ thể trong quản lí, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công với trách nhiệm công dân về các vấn đề đạo đức, ý thức xã hội…

Việc sửa đổi Luật THTKCLP lần này theo Tiến sĩ Đinh Dũng Sỹ cần mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật đến mọi đối tượng trong xã hội, không chỉ đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước mà cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức khác và mọi người dân.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Trần Mẫn lại cho rằng, phạm vi điều chỉnh của Luật THTKCLP nên chỉ tập trung vào đối tượng các cơ quan, tổ chức sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, còn đối tượng là khu vực tư nhân cần phải cân nhắc thêm.

Tại hội thảo, Thạc sĩ Trần Huy Trường, Thanh tra Bộ Tài chính đã trình bày chuyên đề đưa ra nhiều giải pháp về THTKCLP trong doanh nghiệp- một trong những giải pháp cần thiết trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Chỉ tính riêng năm 2012, khi thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính có văn bản đề nghị các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thực hiện đăng kí mức tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tính đến tháng 5-2012, có 83 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và 4 ngân hàng đăng kí tiết kiệm với số tiền 13.242 tỉ đồng, trong đó có hơn 3.000 tỉ đồng là tiết kiệm chi phí quản lý, số còn lại tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu./.

Thu Hòa


Nguồn: www.baohaiquan.vn

dịch vụ vệ sinh công nghiệp

dịch vụ vệ sinh công nghiệp

dịch vụ vệ sinh công nghiệp

dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét