Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Nhìn thẳng vào những hạn chế

TP - Tại phiên họp buổi chiều, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH T.Ư Đoàn khóa IX. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ và Ban Bí thư đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế nhiệm kỳ qua. Đại biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đại biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua BCH đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, tuy nhiên, còn một số hạn chế: Cơ sở lý luận và thực tiễn của một số chủ trương, nghị quyết do BCH ban hành chưa đầy đủ, đặc biệt ở một số lĩnh vực mới nên hiệu quả chưa cao; việc kiểm tra, đánh giá sơ kết một số phong trào còn chưa kịp thời nên chưa nhân rộng, phát huy, thậm chí tính thực tiễn khả thi của một số chủ trương chưa cao.
Một số nội dung công tác của BCH còn chưa quyết liệt nên để hạn chế kéo dài như công tác giáo dục của Đoàn còn thiếu sáng tạo, công tác phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa được đẩy mạnh, một số hoạt động nặng về bề nổi nên chất lượng phong trào chưa bền vững...
Cũng theo báo cáo, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ ban hành nhiều nghị quyết, kết luận nhưng hướng dẫn chưa kịp thời do vậy việc triển khai ở cơ sở còn lúng túng; Việc theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận chưa được quan tâm đúng mức.
Về hạn chế của Ban Bí thư, báo cáo nêu trong chỉ đạo, điều hành, có lúc chưa coi trọng tính kế hoạch, tính thiết thực của từng hoạt động; ít quan tâm tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành. Một số mảng công việc chuyển biến chậm do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo...
Báo cáo nhấn mạnh, việc nắm bắt dư luận, ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân và đoàn viên thanh niên về những vấn đề liên quan đến tổ chức Đoàn của Ban Bí thư còn hạn chế, mang tính kỳ cuộc do chưa có giải pháp, cách làm hiệu quả.

Thêm dấu ấn 1.000

Kết thúc phiên làm việc ngày 12-12, tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 1.000 đại biểu đã cùng nhau chụp ảnh. Việc thực hiện bức ảnh 1.000 đại biểu là cách ban tổ chức muốn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tạo dấu ấn đặc biệt cho đại hội. Chụp ảnh xong một số đại biểu nói vui: Nên mở cuộc thi Ai ở đâu? để tìm người trong ảnh!
Mai Xuân Tùng
Hải Yến

Nguồn: www.tienphong.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét