Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Khắc phục khuyết điểm, củng cố mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân

Ngày 17-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Chỉ rõ các địa chỉ vi phạm
Tính đến ngày 17-12, đã có 133/136 đơn vị tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4, trong đó có 67/68 quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy, 66/68 ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, cơ quan, đơn vị thuộc TP đã hoàn thành kiểm điểm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Nguyễn Văn Đua, kết quả kiểm điểm sâu tại các đơn vị đã làm rõ nhiều vấn đề cụ thể, bức xúc tại cơ sở. Trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị kiểm điểm, đối với các trường hợp đã phát hiện và kết luận có sai phạm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật trước khi đơn vị tiến hành kiểm điểm. Trong đó, Ban Thường vụ đã kỷ luật 4 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật 6 trường hợp. Qua kiểm điểm, xác định có sai phạm, khuyết điểm đến mức phải kỷ luật, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục kỷ luật 1 tổ chức Đảng, 3 đảng viên và qua kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn, đã xử lý kỷ luật một ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh đến trường hợp một Đảng ủy cấp trên cơ sở chưa hoàn thành kiểm điểm do chờ kết luận Thanh tra, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân sau đó sẽ kiểm điểm. “Những nơi người đứng đầu vi phạm mà mức vi phạm nghiêm trọng so với tư cách người đứng đầu nhưng vẫn để người đó chủ trì thì không thể kiểm điểm đạt được. Quan điểm của TP là làm chắc chắn, nghiêm túc, rõ người, rõ trách nhiệm” - đồng chí Nguyễn Văn Đua khẳng định.

Qua kiểm điểm, TP sẽ tập trung giải quyết 52 đầu việc cụ thể gây bức xúc trong dân với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong đó có những nội dung quan trọng như: Từ đầu năm 2013 không còn tình trạng dự án đầu tư có sử dụng đất chậm triển khai; kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, nhân rộng các mô hình chuyển hóa địa bàn; thực hiện nghiêm tiếp công dân, đối thoại với dân, đặc biệt giải quyết dứt điểm số vụ tồn đọng kéo dài trong dân; duy trì và nhân rộng những cách làm hay trong chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, CNLĐ và sinh viên, học sinh khó khăn.
Chuyển biến tích cực
Đối chiếu 12 biểu hiện chủ yếu kiểm điểm không đạt yêu cầu theo văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, 40 nhóm công tác của Ban Thường vụ Thành ủy do các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng đều có chung kết luận: kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban thường vụ quận, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc, tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhìn chung đạt yêu cầu, đảm bảo nội dung, quy trình, chất lượng theo quy định. Tuy nhiên, các đoàn cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân. Một số quận, huyện, Đảng bộ trực thuộc và sở, ngành được gợi ý kiểm điểm sâu, trong báo cáo giải trình phân tích nguyên nhân chủ yếu là khách quan; khi thảo luận, mổ xẻ còn chưa đi vào trúng vấn đề, chủ yếu vẫn đổ lỗi do cơ chế, chính sách, không thấy rõ khuyết điểm do chính đội ngũ cán bộ công chức, chưa chỉ rõ địa chỉ cụ thể, cán bộ vi phạm. Bên cạnh đó, có Đảng bộ, cơ quan, đơn vị kiểm điểm tập thể lãnh đạo chưa kỹ, ít ý kiến, có đồng chí không tự giác phát biểu mà phải chỉ định…
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng, đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ các đơn vị vừa qua cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thực hiện cho thấy, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân là một kênh thông tin cực kỳ quan trọng, giúp các tập thể lãnh đạo, từng cá nhân nhận rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, thiếu sót và trách nhiệm của mình đến đâu để có phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục.
Theo Bí thư Thành ủy, qua đợt kiểm điểm, bước đầu đã có sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình phải được coi là hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả hơn nữa. Bí thư Thành ủy yêu cầu, trên cơ sở kết quả kiểm điểm vừa qua, các đơn vị, địa phương cần sớm thực hiện các biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ rõ, tiếp tục triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp cơ sở.
“Bên cạnh 3 vấn đề nghị quyết nêu, ở cơ sở, phải kiểm điểm sâu mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân, tập trung làm thật kỹ, thật nhuyễn để đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân” - đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh.
HỒNG HIỆP

Nguồn: sggp.org.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét