Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Giám sát việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm

(SGGP). – Ngày 19-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với Thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy lần 3-2012. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

 

Ủy ban kiểm tra đã kiểm tra 132 tổ chức Đảng và 92 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 41 đảng viên. Các ý kiến cho rằng vai trò của các Đảng ủy, ban thường vụ Đảng ủy, nhất là vai trò của bí thư Đảng ủy có tính quyết định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát không được gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên mà phải góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; cần chỉ ra những ưu, khuyết điểm của đảng viên trong từng nhiệm vụ, những vấn đề cần chấn chỉnh kịp thời trong từng thời gian cụ thể; chương trình kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm; bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp…

Ghi nhận các ý kiến, đồng chí Nguyễn Văn Đua đề nghị các cấp ủy cần nhanh chóng đổi mới hình thức triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để đội ngũ làm công tác này nắm vững và thực hiện có hiệu quả. Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, đồng chí yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào nội dung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc TP.

“Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy phải đưa ra được các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực về suy thoái về đạo đức lối sống của một số cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức dẫn đến quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước…” - đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc khắc phục tình trạng yếu kém trong sinh hoạt chi bộ ở các cấp; công tác cán bộ; xử lý hậu kiểm tra, đặc biệt là giám sát việc khắc phục, sửa chữa hoặc bổ sung các cơ chế, chính sách cho cơ sở.

H. HIỆP


Nguồn: sggp.org.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét